یادگاری از یک شهید

رفت تا زنده کند خاطره ی خیبر را
نویسنده : نقاشان - ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
 

 

راه این واقعه را دید و به خاطر بسپرد

 

هرکه می رفت دو صد قافله دل با خود برد

 

 


 

وقت تدفین عزیزم ، دل شب غمگین بود

علم قافله بر گرده ی ما سنگین بود

 

رفت تا دشت پر از بانگ دلیران بشود

زوزه ی گرگ،گم از نعره ی شیران بشود

 

رفت تا طعنه زند عشق به سر پنجه ی مرگ

رفت تا پنجه در اندازد در پنجه ی مرگ

 

رفت بر هجمه ی فرعون زمان نیل شود

یورش ابرهه را فوج ابابیل شود

 

رفت تا زنده کند خاطره ی خیبر را

زوزه ی حارث و مرحب ،علم حیدر را

 

راه این واقعه را دید و به خاطر بسپرد

هرکه می رفت دو صد قافله دل با خود برد