من و خدا

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد:
او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد.
او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد.
او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
کتایون

سلام عزیزم خیلی زیبا بود. مرسی[گل]