یا زهرا...

کاش از قلبم به قلبش راه داشت

کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

کاش از شوقم چنان مرغ سحر

می‌زدم گرد مزارش بال و پر

می‌پریدم تا کنار تربتش

می‌شنیدم ناله‌های غربتش

یا زهرا...

/ 0 نظر / 45 بازدید