# بابا

زیر لب بگی یادش بخیر...

                                                                 {او بود و من نبودم من هستم و او ... دیگر نیست.} ------------------------------------------------------------  بیست و ششم شهریور ماهه بیست و چند ساله پیش،  برای خودم ... ادامه مطلب
/ 62 نظر / 7 بازدید